[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

Plastika i proizvodi od plastike

Posted by on Wed, Feb 23 2022 at 01:42 PM CST:

Plastične kace su lagane, lake za održavanje i skladištenje, tako da u sve većoj meri zamenjuju slične proizvode pravljene od drveta ili metala. Kace poseduju i priključke ili slavine koje se izrađuju prema zahtevu kupca. Radi bolje perzervacije materije koja se nalazi u posudi, plastične kace mogu posedovati i poklopac, nezavisno od dimenzija same posude.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]