[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

Re: ALUMNI ASSOCIATION

Posted by on September 04, 2007 at 18:37:13:

In Reply to: ALUMNI ASSOCIATION posted by Primitivo Caesar Corpuz on September 04, 2007 at 18:33:26:

You're all welcome. Sa totoo lang 'di ko binuo ang alumni association natin para sa akin lang. Ginawa ko ito para sa lahat ng alumni (interesado man o hindi). Ang gusto ko lang sana suportahan natin ang mga opisyal na naka-upo ngayon kagaya ng pag-suporta ninyo sa akin noon para naman magawa nila ang gusto nilang gawin para sa association at sa Alma Mater natin. Magiging active lang ang association natin kung susuportahan natin ito. Salamat naman at may naitulong sa inyo ang pagbubuo ko ng alumni association natin. Kahit 'di na ako Presidente, gagawin ko pa rin lahat ang makakaya ko para lang umunlad ang association natin at ipakita sa mga ibang high school doon sa atin na buhay ang association natin dahil sa ating Divinian spirit.

You take care.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]