[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

Re: Help Needed Immediately.....Mr. Gregorio Manzano!!!

Posted by on February 25, 2007 at 11:29:18:

In Reply to: Re: Help Needed Immediately.....Mr. Gregorio Manzano!!! posted by Conrado Macaraeg on February 21, 2007 at 10:02:41:

Kuya Johnny,

Ung bibigay kong tulong ung asawa ko na lang magbibigay kahit kay Madam Julie Mamaril or kay Mam Aguilana. Kuya kelan pa ito nangyari kay Mr. Manzano?
Ipag pray na rin natin siya Kuya for his past recovery.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]