[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

talagang nakakatakot

Posted by takot ako on January 12, 2007 at 12:57:58:

ang divine world college of urdaneta ay isa sa mga schools na ipinasasara ng senado dahil sa very poor quality of education nito.. at binansagan pang diploma mills...nakakatakot... punta kayo sa sassylawyer.com or punta kayo sa google to check the articles sa internet.....


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]