[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]

mga 97 san na kayo?

Posted by tayde pogi (julyson) on February 24, 2003 at 06:53:04:

mga banyuhay class, musta na kayo diyan? lalo na mga arnold97 asan na kayo? balita naman.
ako heto wala ng kinabukasan. he.he.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Main Board ]